Link Survey

Link Tele Survey to rozwiązanie dla klientów którzy chcą w sposób automatyczny, bez udziału człowieka przeprowadzać telefoniczne ankiety z swoimi klientami. System przy pomocy graficznego narzędzia  pozwala na zaprojektowanie oraz wykonanie takiej ankiety. Następnie po załadowaniu docelowej bazy klientów  lub po zdefiniowaniu zdarzenia w wyniku którego ma nastąpić przeprowadzenie ankiety, system dzwoni do wskazanego rekordu.

Podczas budowy ankiety definiujemy punkty interakcji systemu z klientem, wszystkie te punkty mogą być raportowane. System udostępnia narzędzia do filtrowania i wyszukiwania interesujących nas informacji zapisanych w trakcie przeprowadzania ankiety.